مستندات

دسته بندی ها

رایج ترین

 راهنمای کاربران

قواعدثبت دامنه .بازار نویسه‌ها و صفحه‌کلید۱-جدول نویسه.بازار( IDN Table of dotBazaar ) مشتمل...

 سیاست نامه ثبت دامنه.بازار

نسخه (0.1)، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ فهرست ۱.پذیرش سیاست‌نامه ثبت ۲.تعاریف ۳.احراز صلاحیت ثبت...