مستندات

راهنمای کاربران

قواعدثبت دامنه .بازار

نویسه‌ها و صفحه‌کلید
۱-جدول نویسه.بازار( IDN Table of dotBazaar ) مشتمل بر ۱۰۰ نویسه است: ۶۸ حرف الفبا، سه مجموعه از ارقام، خط تیره و نیم‌فاصله یا فاصله مجازی (ZWNJ).
۲-صفحه‌کلیدهای معمولی که برای خط‌های مبتنی بر الفبای عربی به‌کار می‌روند همه این نویسه‌هارا شامل نمی‌شوند، و بیشتر کاربران فقط به نویسه‌هایی که در صفحه‌کلید‌های بومی خود یافت می‌شوند نیاز دارند. برای استفاده از تمام مجموعه ۱۰۰ نویسه‌ای می‌توانید از صفحه‌کلید.بازارDotBazaar Keyboard استفاده کنید.
۳- سه دسته ارقام مجاز عبارتند از: عربی غربی(ASCII)، عربی شرقی (که معمولا همراه زبان عربی یه‌کار می‌رود) و عربی گسترده (که معمولا همراه زبان‌های فارسی و اردو به‌کار گرفته می‌شود).
۴-متن‌های این القبا از راست به چپ نگاشته می‌شوند ولی اعداد درهر سه دسته از چپ به راست.
۵-حروف الفبای عربی به دو دسته راست‌پیوند (R) و دوسو‌پیوند (D) تقسیم می‌شوند. حرف راست پیوند هیچگاه به حرف بعدی (سمت چپ) چسبیده نمی‌شود، ولی حرف دوسوپیوند ممکن است به حرف هریک از دو طرف چسبیده شود.
محدودیت‌ها
۱-تعداد نویسه‌های یک نام دامنه باید به‌گونه‌ای باشد که تبدیل نام به رمز لاتین punycodeبیش از ۶۳ نویسه نباشد. به عنوان یک قاعده تقریبی، نام‌هایی که تعداد نویسه‌های آن‌ها از ۳۰ نویسه الفبای عربی تجاوز نکند معمولا در این محدوده قرار دارند.
برای تحقیق دقیق تعدا د نویسه به رمز می‌تواانید از صفحه‌کلید .بازار یا هر تبدیل‌کننده به punycode مانند وبگاه زیر استفاده کنید:
http://www.knipp.de/domains/idn/convert.do
۲-در حال حاضر هر نام دامنه تحت .بازار باید مشتمل بر حداقل سه (۳) نویسه باشد. در آینده امکان ثبت دامنه‌های دونویسه‌ای و شاید حتی تک‌نویسه‌ای فراهم خواهد شد.
۳-نویسه آغازین یک نام دامنه باید از میان حروف انتخاب شود، یعنی استفاده از رقم، خط‌تیره یا نیم‌فاصله به عنوان نویسه نخست مجاز نیست.
۴- نویسه پایانی یک نام دامنه نباید خط‌تیره یا نیم‌فاصله باشد.
۵-استفاده از خط‌تیره متوالی یا نیم‌فاصله متوالی مجاز نیست.
۶-همه ارقامی که در یک نام دامنه به‌کار گرفته می‌شوند باید از یک دسته واحد از سه دسته انتخاب شوند.
۷-نویسه بلافاصله مقدم بر (یعنی در طرف راست) یک نیم‌فاصله باید یک حرف دوسوپیوند (D) باشد، و نویسه بلافاصله پس از نیم‌فاصله باید یک حرف ( Dیا R ) باشد.
۸- نویسه بلافاصله مقدم بر (یعنی در طرف راست) یک نیم‌فاصله نباید یکی از سه حرف <ط>، <ظ> یا <ھ> (هه دوچشمی اردو) (به اسامی یونی‌کد به ترتیب U+0637، U+0638 و U+06BE) باشد.
همگونه‌ها
۱- حروف الفبا ممکن است به چهار شکل (حالت) مختلف ظاهر شوند بسته به اینکه حرف آغازی، میانی یا پایانی کلمه باشند و یا به صورت منفرد واقع شوند. بعضی حروف متمایز دارای شکل مشترک در یک یا چند حالت هستند که این امر می‌تواند موجب اشتباه یا سوء استفاده شود. نام دامنه‌های کاملا هم‌شکل که شامل چنین نویسه‌های اشتباه‌شدنی باشند همگونه ( variant ) خوانده می‌شوند.
۲- حالت‌های اشتباه‌شدنی در میان ۶۸ حرف جدول .بازار در فهرست همگونه‌های .بازار( DotBazaar Variant Table ) درج شده‌اند.
۳- ارقام هم‌معنای سه دسته همگونه تعریف می‌شوند حتی اگر اشتباه‌شدنی نباشند. بدین‌ترتیب نام دامنه‌هایی که تنها تفاوتشان در نوع ارقام است همگونه تلقی می‌شوند.
۴-وقتی دامنه‌ای ثبت می‌شود، ثبت کلیه همگونه‌های آن خودبه‌خود برای ثبت‌کنندگان دیگر ممنوع می‌شود. فقط ثبت‌کننده اول مجاز است اقدام به ثبت یک یا چند از این همگونه‌ها کند.
۵-همگونه‌ای که بدینصورت توسط ثبت‌کننده اول ثبت می‌شود معمولا یک دامنه مجزا و مستقل تلقی می‌شود مگر در بعضی موارد مانند :
(الف) در هر زمان نام دامنه‌های همگونه‌ ثبت‌شده باید منسوب به فقط یک دارنده باشند. بالاخص، در موارد انتقال دامنه، دامنه‌های همگونه ثبت شده که مورد نیاز دارنده جدید نیستند باید حذف شوند.
(ب) در موارد حل اختلاف، کلیه همگونه‌ها همانند یک دامنه واحد تلقی می‌شوند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

سیاست نامه ثبت دامنه.بازار

نسخه (0.1)، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ فهرست ۱.پذیرش سیاست‌نامه ثبت ۲.تعاریف ۳.احراز صلاحیت ثبت...