مستندات

سیاست نامه ثبت دامنه.بازار

نسخه (0.1)، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

فهرست
۱.پذیرش سیاست‌نامه ثبت

این سیاست‌نامه مشتمل بر ضوابط و شرایط حاکم بر ثبت دامنه تحت .بازار است.
۱-۱ با درخواست ثبت دامنه تحت .بازار، یا درخواست نگاهداری یا تمدید آن، شما اذعان می‌کنید که از نظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد زیر هستید:
      (الف) سیاست‌نامه ثبت دامنه و اصلاحات احتمالی آن،
      (ب) موافقتنامه ثبت که عامل ثبت معتبری که از طریق آن اقدام به ثبت کرده‌اید در اختیار شما قرار خواهد داد، و
      (پ) سیاست‌هایی که گاه‌به‌گاه از سوی آیکن در این زمینه ابلاغ می‌شود.
۱-۲ شما بدینوسیله به ما اعلام کرده و تضمین می‌کنید که اظهارات شما  در موافقتنامه ثبت با عامل ثبت معتبر کامل و صحیح است.
۱-۳ مسئولیت مطابقت ثبت و شیوه استفاده شما از نام دامنه‌ای که تحت .بازار ثبت کرده‌اید با این سیاست‌نامه ثبت صرفا به عهده شما است.  

۲.تعاریف

۲-۱ در این سیاست‌نامه:
(الف) عامل ثبت معتبر به معنای عامل ثبت دامنه دارای مجوز آیکن است که با مرکز ثبت دامنه مرتبه اول .بازار موافقتنامه رسمی  (“Registry-Registrar Agreement”) برای ثبت دامنه .بازار امضا کرده باشد.
(ب) دستیابی عمومی به معنای دوره ثبت عمومی است که پس از فازهای دوره راه‌اندازی در اختیار کلیه متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت و  طی آن ثبت دامنه طبق مفاد این سیاست‌نامه با حق تقدم زمان درخواست صورت خواهد گرفت.
(پ) آیکن مخفف نام سازمان زیر است:Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ت) نام ممتاز به معنای نام دامنه در فهرست نام‌های ممتاز است که جهت ثبت به نرخ ویژه عرضه خواهد شد یا در آغاز توسط مرکز ثبت رزرو شده و متعاقبا برای فروش یا حراج عرضه می‌گردد.  
(ث) ثبت‌کننده یا شما به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که قصد یا درخواست ثبت دامنه تحت .بازار از طریق یک عامل ثبت معتبر را دارد.
(ج) مرکز ثبت یا ما به موسسه CORE  اطلاق می‌شود که مسئولیت دامنه مرتبه اول .بازار را به‌عهده دارد و نشانی قانونی آن عبارت است از:
World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois – CH-1215, Geneva, Switzerland
(چ) نام‌رزرو‌شده به نام دامنه‌ای اطلاق می‌شود که در فهرست رزرو .بازار قرار دارد و ثیت آن مجاز نیست.
(ح) TLD، مخفف Top Level Domain، به معنای دامنه مرتبه اول است.

۳.احراز صلاحیت ثبت

۳-۱ هر شخص حقیقی یا حقوقی صلاحیت ثبت دامنه تحت دامنه مرتبه اول .بازار را دارد. مرکز ثبت فقط آن دامنه‌های درخواستی را به ثبت خواهد رساند که:
(الف) به خطی مبتنی بر الفبای عربی (مانند اردو، پشتو، جاوی، عربی، فارسی و کردی) طبق جدول نویسه‌های .بازار باشند، و از مقررات دامنه .بازار که در وب‌گاه دات بازار آمده است و جزئی لاینفک از سیاست‌نامه ثبت محسوب می‌شود تبعیت کنند ؛
(ب) ثبت دامنه با نیت مشروع، متناسب با نقش و اهمیت نام دامنه ثبت شده، و در راستای تقویت جایگاه دامنه بازار به عنوان وسیله تجارت الکترونیک باشد.
(پ) قابلیت ثبت داشته باشند (در فهرست رزرو نباشند، توسط دیگری ثبت نشده باشند و مرکز ثبت آن‌ها را قبلا تخصیص نداده باشد).
۳-۲ حتی اگر استعلام شما در زمان درخواست یک دامنه حاکی از موجود بودن آن باشد، ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که شما دامنه مورد نظر خود را دریافت خواهید کرد.
۳-۳ شما می‌توانید جهت ثبت یک یا چند همگونه دامنه بازار خود درخواست دهید. همگونه‌ها مشمول حق‌الثبت مستقل هستند شما نیز می‌توانید نسبت به تمدید یا لغو ثبت همگونه‌ها مستقل از ثبت اولیه اقدام کنید. تمدید هر همگونه مشمول حق‌الثبت جدا از تمدید دامنه اولیه است.
۳-۴ چنانچه معلوم شود که نام دامنه شما شرایط ثبت فوق را احراز نکرده است، ما ممکن است در هر زمان نسبت به رد کردن، لغو کردن یا حذف کردن درخواست یا ثبت انجام شده ناشی از آن اقدام کنیم، که در اینصورت متقاضی مشمول هیچگونه بازپرداخت یا دریافت خسارت از این بابت نخواهد بود.  

۴.تخصیص

در دوره دستیابی عمومی، مرکز ثبت رویه ثبت به ترتیب درخواست را اعمال خواهد کرد مشروط بر اینکه ضوابط و شرایط این سیاست‌نامه مراعات شده باشد.

۵.نام‌های رزرو شده؛ نام‌های ممتاز

۵-۱ نام‌هایی که طبق حکم آیکن باید رزرو شوند، مانند نام کشورها، که به زبان‌های سازمان ملل رزرو می‌شوند.
۵-۲ نام هر کشور یا سرزمینی که در آن خط مبتنی بر الفبای عربی نوعی جایگاه رسمی دارد، به زبان(های) آن کشور که به این خط(ها) نوشته می‌شوند رزرو خواهد شد.
۵-۳ علاوه بر موارد فوق، مرکز ثبت می‌تواند به صلاحدید خود، تعدادی نام دامنه را رزرو کرده و متعاقبا در مهلتی بعدی، احتمالا به نرخ ویژه یا به صورت حراج، آن‌ها را عرضه کند. در ابتدا این مجموعه شامل نام دامنه‌های تک نویسه‌ای و دونویسه‌ای خواهد بود.

۶.استفاده از نام دامنه‌ای که زیر .بازار ثبت کرده‌اید

شما، ثبت کننده، می‌پذیرید که:
۶-۱ شما مسئولیت کامل ثبت و استفاده از نام دامنه‌ای که تحت .بازار ثبت کرده‌اید عهده‌دار هستید. چنانچه اجازه دهید شخص دیگری از دامنه‌ای که شما تحت .بازار ثبت کرده‌اید استفاده کند، شما ممکن است قانونا مسئول استفاده خلاف شخص ثالث (از دامنه‌ای که به نام شما ثبت شده است) محسوب شوید.
۶-۲ استفاده شما از دامنه‌ای که ثبت کرده‌اید باید به گونه‌ای باشد که:
            (الف) عموما استفاده مشروع تلقی ‌می‌شود،
            (ب) به قضاوت کاربر متعارف، متناسب با نقش و اهمیت آن نام دامنه باشد، و
            (پ) مبتنی بر سوء نیت در بدو ثبت یا پس از آن نباشد.
            نمونه‌های زیراز جمله مواردی است که ممکن است به تشخیص مرکز ثبت  واجد این شرایط نباشند:
- فریب دادن یا گمراه کردن مردم در مورد محل ارجاع یک نام جغرافیائی یا هویت رسمی آن نام؛ یا
- سوء استفاده از مفهوم اصلی یا شهرت یک نام؛ یا
- مانع شدن از استفاده بهین عمومی از توان بالقوه یک نام، چه این یک نام عام باشد و چه یک عبارت توصیفی.
۶-۳ استفاده شما از نام دامنه‌ای که ثبت کرده‌اید نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کند، که این شامل حقوق مالکیت فکری به مفهوم عام است ولی به آن محدود نمی‌شود.
۶-۴ شما نباید از نام دامنه خود به منظور ارائه خدمات تجاری ثبت دامنه مرتبه سوم به اشخاص ثالث مستقل استفاده کنید.
۶-۵ شما نباید از نام دامنه خود به منظورارسال آگهی تجاری درخواست‌نشده در تعارض با قانون حاکم یا سیاست‌های رایج پذیرفته‌شده در اینترنت استفاده کنید.
۶-۶ شما نباید بدافزار توزیع کنید، یا به استفاده سوء از «باتنت»، «فیشینگ»، سرقت اینترنتی، تجاوز به علائم ثبتی یا کپی‌رایت، عملیات دغلکارانه یا فریت‌دهنده، جعل، و سایر عملیاتی که با قانون حاکم تعارض دارد بپردازید.
۶-۷  شما نباید از نام دامنه خود به منظور داد و ستد و انتقال نام دامنه استفاده کنید. مضافا، شما نبایدآگاهانه در انجام چنین اموری یاری کرده، معاونت داشته یا سهیم باشید.

۷.حق نظارت بر رعایت شرایط

۷-۱  ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که در هر زمان، چنانچه معلوم شود نام دامنه شما شرایط ثبت اعلام شده را در بدو ثبت احراز نکرده یا متعاقبا الزامات مندرج در این سیاست‌نامه را رعایت نکرده‌ باشد، صرفا به صلاحدید خود، نسبت به رد کردن، لغو کردن یا حذف کردن درخواست یا ثبت انجام شده ناشی از آن اقدام کنیم، که در اینصورت متقاضی مشمول هیچگونه بازپرداخت یا دریافت خسارت از این بابت نخواهد بود.
 ۷-۲ ما و عاملان ثبت مجاز ما   این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که صرفا به صلاحدید خود نسبت به رد کردن، تعلیق و/یا لغو نام دامنه .بازار شما اقدام کنیم چنانچه:
             (الف) شما از این سیاست‌نامه تبعیت نکنید، که این شامل استفاده مستقیم یا غیر مستقیم نام دامنه .بازار شما بر خلاف تعهدات بند ۶ بالا است ولی به آن محدود نمی‌شود؛
            (ب) شما به عمد اطلاعات تماس غیردقیق یا نامطمئن ارائه کرده‌باشید، یا به عمد یا سهو نسبت به به‌روز کردن به‌وقت آن اقدام نکنید؛
            (پ) نسبت به پاسخگوئی به استعلام‌های عامل ثبت یا کارگزار متصدی عمل ثبت شما و/یا استعلام ما در مورد صحت اطلاعلت ثبت یا هرگونه واقعه مربوط به نام دامنه .بازار خود ظرف ده (۱۰) روز اقدام نکنید؛
            (ت) منطقا به نظر رسد که شما مبادرت به فعالیت غیر‌قانونی در استفاده از نام دامنه .بازار ثبت شده خود می‌کنید یا اشخاص ثالث مرتکب چنین امری هستند؛
            (ث) منطقا به نظر رسد که نام دامنه شما ناقض حقوق اشخاص ثالث است؛
            (ج) رفتار شما به‌گونه‌ای باشد که منطقا بتوان انتظار داشت ما یا عاملان ثبت مجاز را در معرض نقض قوانین حاکم یا سیاست‌های عمومی، برخورد با حاکمیت، یا نقض موافقتنامه‌های ثالث قرار دهد؛ و/یا
            (چ)مجری قانون، رای دادگاه یا حاکمیت ذیربط به ما دستور دهد.
در مواردی که به تشخیص ما تخلف از سیاست‌نامه ثبت  یا ارائه صحیح داده‌ها رخ داده باشد، با شما جهت رفع ابهام یا تصحیح تماس گرفته خواهد شد. اگر مورد مربوط در مدت مقرر مرتفع نشود، ممکن است دامنه شما به حالت تعلیق درآید یا ثبت آن لغو شود. شما بدینوسیله اذعان می‌کنید و می‌پذیریدکه در صورت تعلیق و/یا لغو دامنه .بازار خود تحت این بند، مشمول هیچگونه استرداد وجه ثبت دامنه نخواهید بود.
۷-۳ ما همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که در مورد رد کردن، تعلیق، اصلاح وضعیت، لغو و/یا انتقال ثبت اقدام کنیم چنانچه این امر به یکی از دلایل زیر لازم آید: (الف) حفاظت از یکپارچگی، امنیت و ثبات مرکز ثبت دامنه .بازار؛ (ب) تبعیت از قوانین حاکم، مقررات و الزامات دولتی، دستورمجری قانون، و تبعیت از فرایند رفع اختلاف؛ (پ) اجتناب از مسئولیت حقوقی، چه مدنی و چه جزائی، از سوی ما، و نیز کارگزاران، مسئولان، مدیران، نمایندگان، کارمندان و صاحبان سهام ما.

۸.پذیرش سیاست‌نامه‌های حل اختلاف

۸-۱ شما بدینوسیله پایبندی و موافقت خود را با تبعیت از کلیه سیاست‌ها و رویه‌های آیکن و ما در مورد نام دامنه .بازار خود اعلام می‌دارید. به طور خاص، شما تقید به سیاست‌های رفع اختلاف زیر را می‌پذیرید که طبق آن هر شخص ثالث مجاز ممکن است نسبت به ثبت دامنه بازار شما شاکی شود:                                
            (الف) سیاست حل اختلاف یکسان Uniform Dispute Resolution Policy ، یا به اختصار UDRP ، که توسط آیکن اتخاذ شده‌است، در وب‌گاه آیکن قابل دسترسی است، و جزئی از این موافقتنامه محسوب می‌شود. هر شکایت شخص ثالث علیه ثبت دامنه .بازار شما طبق رویه UDRP بر اساس مقررات ثبت شده در وب‌گاه آیکن و مقررات مکمل مجری حل اختلاف انتخاب شده صورت خواهد گرفت.       
            (ب) سیاست تعلیق سریع یکسان  (Uniform Rapid Suspension، یا به اختصار URS) و دستورالعمل URS که توسط آیکن اتخاذ شده است و در این وب‌گاه قابل دسترسی است؛ و نیز هر سیاست حل اختلاف دیگری‌که توسط آیکن معین شود، منجمله ولی نه محدود به فرایندهای تسریع تعلیق دامنه که شاکی دارنده حق مالکیت فکری باشد.  
۸-۲  شما موافقت کرده و تصدیق می‌کنید که چنانچه ادعای شاکی ثالث از طریق یکی از مکانیسم‌های حل اختلاف فوق، یا به حکم مقام قضائی صالح یا مقام دولتی ذیربط مورد تایید قرارگیرد مرکز ثبت قادر نخواهد بود به‌کارگیری بلا‌انقطاع نام دامنه .بازار شما را تضمین کند.  
     
۹.صحت و دقت اطلاعات تماس

۹-۱ شما می‌‌پذیرید که کلیه اطلاعات الزامی مربوط به نام دامنه مورد ثبت و نیز اطلاعات کامل ، دقیق و اتکاپذیر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، منجمله آنچه که باید توسط مرکز ثبت در پایگاه داده کیست (WHOIS) منتشر شود (به اختصار اطلاعات تماس)، را ارائه کنید. ارائه اطلاعات تماس برای ثبت دامنه الزامی است.
۹-۲ شما باید نسبت به تصحیح و به‌روزنگاهداری اطلاعات تماس بلافاصله اقدام کنید.

۱۰.حراست از داده‌های شخصی

۱۰-۱ اطلاعات تماس شما توسط عامل ثبت مربوط (یا کارگزار وی) به ما جهت ثبت و نگاهداری نام دامنه .بازار شما منتقل خواهد شد. به طور خاص به شما تفهیم شده‌است که اطلاعات شما:
             (الف) توسط ما جهت ارائه خدمات مرکز ثبت طبق رویه تعین شده توسط آیکن فرایند‌سازی خواهد شد؛
             (ب) از طریق خدمات کیست (WHOIS) در معرض دید عام قرار خواهد گرفت، که به وسیله آن هر کاربر متصل به اینترنت می‌تواند به شیوه جستجوی موردی این اطلاعات را بررسی کند؛
            (پ) به NCC Group منتقل خواهد شد، که یک موسسه امانی (اسکرو) قابل اعتماد است. از این اطلاعات هیچگونه استفاده‌ای نخواهد شد، مگر تحقیق اینکه اطلاعات سپرده شده کامل، بی‌تناقض و طبق شکل مورد نظر باشد، تا زمانی‌که به آیکن واگذار شود. در صورت واگذاری، آیکن یا عامل مجاز آن جواز غیر انحصاری، قطعی، دائمی و عاری از حق‌الامتیاز جهت استفاده‌های مربوط به عملیات، نگاهداری و انتقال دامنه مرتبه اول بازار را در اختیار خواهد داشت.
             (ت) مضافا، اطلاعات تماس شما ممکن است جهت بازرسی در اختیار آیکن قرار گیرد.
۱۰-۲ ما اطلاعات تماس را به شیوه‌ای که با مقاصد فوق در تعارض باشد فرایند‌سازی نخواهیم کرد. ما احتیاط‌های معقول را به‌کارخواهیم گرفت که اطلاعات شخصی را از گم شدن، سوء استفاده، دستیابی غیرمجاز یا فاش ‌شدن، و تغییر یا نابودی مصون نگاه‌داریم و نیز هرگونه تدبیرامنیتی که طبق قوانین حاکم الزامی باشد به‌کارگیریم.
۱۰-۳ درخواست شما برای ثبت دامنه تحت .بازار به منزله پذیرش پردازش اطلاعات تماس شما طبق این ماده تلقی می‌شود، و به طور خاص، شما صراحتا اجازه می‌دهید که به شیوه مطابق با مقاصد تصریح شده در فوق و مطابق با قوانین حاکم حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی،  این اطلاعات مورد استفاده، نسخه‌برداری، توزیع، انتشار، اصلاح و سایر فرایندهای پردازش و انتقال قرار گیرد.
۱۰-۴ در مورد اشخاص ثالثی که ممکن است شما داده‌های شخصی آنان را در اختیار ما قرارداده باشید (از طریق عامل ثبت یا کارگزار آن)، شما اذعان و تضمین می‌کنید که به این اشخاص ثالث موارد استفاده مورد نظر از داده‌های شخصی ‌شان و هویت دریافت‌کنندگان این اطلاعات را تفهیم کرده‌‌باشید، و اینکه چگونه باید در صورت لزوم به این اطلاعات دست یافته و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. همچنین شما اذعان و تضمین می‌کنید که از این اشخاص ثالث، مجوزهای متناظر برای پردازش داده‌های شخصی آنان طبق این سیاست‌نامه را دریافت کرده‌‌باشید.

۱۱.جبران خسارت

شما بدینوسیله اعلام می‌کنید که در برابر هرگونه ادعا ، عمل،  یا مطالبه شخص ثالث که از اختلافی در ارتباط با ثبت و/یا عملکرد نام دامنه .بازار شما رخ دهد، از جمله موارد مربوط به ماده ۶  این سیاست‌نامه ولی نه محدود به آن، نسبت به دفاع و جبران خسارت از مرکز ثبت  با استفاده از تمام ظرفیت قانون حاکم اقدام کرده و مرکز ثبت را ازهرگونه ضرر و زیان، مسئولیت قانونی، و هزینه مالی، منجمله هزینه متعارف وکالت حقوقی، محفوظ دارید.

۱۲.اصلاح سیاست‌نامه

ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که این سیاست‌نامه را در هر زمانی اصلاح کنیم. ما سیاست‌نامه تجدیدنظریافته را حداقل سی (۳۰) روز تقویمی قبل از اجرا اعلام خواهیم کرد. مگر در مواردی که قبلا این صورت سیاست‌نامه هنگام تسلیم یک دادخواست یا اختلاف، مورد استناد قرارگرفته باشد، که در آن حالت صورت نافذ در آن زمان تا پایان اختلاف مورد رجوع خواهد بود،  پایبندی به این نوع تغییرات در موارد اختلاف ثبت دامنه الزام‌آور خواهد بود، چه مورد اختلاف قبل از تاریخ نافذ شدن تغییر ما صورت گرفته باشد و چه پس از آن.  چنانچه نسبت به تغییر سیاست‌نامه به این شکل اعتراض داشته‌باشید، تنها راه‌ حل باطل کردن ثبت دامنه .بازار شما است، که در اینصورت مشمول هیچگونه بازپرداخت حق ثبت نخواهید بود. صورت اصلاح شده سیاست‌نامه ثبت تا زمانی‌که ثبت دامنه خودرا باطل نکرده‌اید در مورد دامنه ثبت شده شما نافذ خواهد بود.

۱۳.ابلاغ‌ها

هر ابلاغیه‌ای که در راستای این سیاست‌نامه از سوی مرکز ثبت صادر شود به صورت کتبی به نشانی الکترونیک ثبت‌کننده که به مرکز ثبت ارائه شده است ارسال خواهد شد. ابلاغ به مرکز ثبت، تحویل گرفته تلقی خواهد شد هرگاه :
           (الف) یا به صورت کاغذی به نشانی رسمی مرکز ثبت، یعنی:
CORE Association, World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois –CH-1215, Geneva
         ارسال شده و رسید دریافت گردد، و یا
            (ب) از طریق نشانی الکترونیک  <support@corenic.org>دریافت شود.

۱۴.قابلیت انفکاک

هرگاه بخشی از این سیاست‌نامه، غیر قانونی، نامعتبر یا به هر صورت غیرقابل اعمال تشخیص داده شود، آن بخش در حدی که سازگار با نیات ابراز شده از سوی طرفین باشد قابل اجرا است، یا اگر اعمال پذیر نباشد، آن بخش منفک تلقی شده و از سیاست‌نامه حذف خواهد شد، در حالی که سایر مفاد سیاست‌نامه به شکل کامل نافذ باقی خواهد ماند.

۱۵.زبان موافقت‌نامه

به منظور سهولت، ترجمه فارسی سیاست‌نامه ثبت در اینجا ارائه شده است. علی‌ایحال باید آگاه باشید که تنها صورت الزام‌آور این متن به زبان انگلیسی است، و در صورت بروز اختلاف، صورت انگلیسی غالب خواهد بود.

۱۶. قانون حاکم، حوزه‌قضایی

۱۶-۱ این سیاست‌نامه ثبت، و متممات و اصلاحات احتمالی آن، تابع قوانین کشور سوئیس خواهد بود.
۱۶-۲ هرگونه اختلاف، مناقشه یا ادعائی که تحت این سیاست‌نامه، ناشی از آن، یا در ارتباط با آن یا ترمیمات بعدی آن رخ دهد، به محاکم ژنو سوئیس ارجاع شده و نهایتا توسط آن مرجع حل و فصل خواهد شد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

راهنمای کاربران

قواعدثبت دامنه .بازار نویسه‌ها و صفحه‌کلید۱-جدول نویسه.بازار( IDN Table of dotBazaar ) مشتمل...